WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW PDF Drukuj Email

W dniu 16.06.2016 r. w Sali myśliwskiej Hotelu ALTA w Brzozowie przy ul. 3 Maja (budynek obok Starostwa Powiatowego w Brzozowie), o godzinie 12.00 odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska”.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania Członków.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków.
3. Sprawozdanie z działalności Zarządu.
4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska” za rok 2015 i udzielenia Zarządowi absolutorium.
6. Sprawozdanie z działalności Rady.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska” za rok 2015.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu działania i Planu finansowego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska” na rok 2016.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (uzupełnienia wynikające z zaleceń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie).
10. Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia z okresu kadencji 2012-2016.
11. Wybór komisji skrutacyjnej.

12.   Podjęcie uchwał w sprawach:
a)   ustalenia liczby członków Zarządu,
b)   ustalenia liczby członków Komisji Rewizyjnej,
c)   wyboru Zarządu,
d)   wyboru Komisji Rewizyjnej,

13.   Wolne wnioski i zamknięcie obrad.

Prosimy o potwierdzenie udziału w Walnym Zebraniu Członków telefonicznie (tel. 13 434 15 56) lub osobiście w Biurze LGD do dnia 14.06.2016 r. do godz. 14.00.

 

- - - - -

 
Nabór na stanowisko Specjalista ds. organizacyjno-promocyjnych – ocena formalna PDF Drukuj Email

Nabór na stanowisko Specjalista ds. organizacyjno-promocyjnych – wyniki oceny formalnej

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko Specjalista ds. organizacyjno-promocyjnych, sporządzona w dniu 03.06.2016 r. w wyniku przeprowadzenia oceny formalnej oraz wstępnej selekcji ofert złożonych w ramach naboru:

1. Klaudia Najdecka

 
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko PDF Drukuj Email

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko: Specjalista ds. organizacyjno-promocyjnych
Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska”ogłasza

nabór na wolne stanowisko pracy: Specjalista ds. organizacyjno-promocyjnych

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska”

ul. Mickiewicza 2636-200 Brzozów


a) Nazwa stanowiska pracy

Specjalista ds. organizacyjno-promocyjnych

Więcej…
 
I NABÓR KANDYDATÓW DO PROJEKTU ,,CZAS NA STAŻ!” PDF Drukuj Email

zaproszenie_lgd_strategia

 Więcej informacji na stronie: www.pigkrosno.pl 

Do pobrania:
- Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie
- Formularz rekrutacyjny
- Załącznik numer 1 do formularza rekrutacyjnego
- Informacje dla przedsiębiorców
- Wniosek o zorganizowanie stażu

 
WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW PDF Drukuj Email

W dniu 01.02.2016 r. w sali narad Starostwa Powiatowego w Brzozowie (trzecie piętro) przy ul. 3 Maja 51, o godzinie 15.00 odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska”.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania Członków.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność.

4. Wolne wnioski i zamknięcie obrad. 

Z projektem uchwały na Walne Zabranie Członków można zapoznać się w Biurze LGD.

 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 1 z 37

pasek-dolny

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

dla poddziałania 19.1. Wsparcie przygotowawcze, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 


Joomla 1.5 themes, business website host.

Obszar działania

Gmina Domaradz

Gmina Dydnia

Gmina Haczów

Gmina Jasienica Rosielna

Gmina Nozdrzec